Технически превод на инструкции и ръководства за употреба

Технически превод на инструкции и ръководства за употреба

В днешния глобален свят, където всеки търгува с всеки, внасят се или се изнасят различни видове изделия, продукти, техники и др., е много важно да се знае точната им експлоатация. За целта всеки производител изготвя необходимата документация. Когато внасяте чужда продукция, е много важно да се направи професионален превод на тази документация. За целта имате нужда от партньор, които да изготви качествен технически превод на инструкции и ръководства.

Важни специфики, свързани с техническия превод

технически превод на инструкции

Изготвянето на инструкциите и ръководствата за употреба не само оказва влияние върху самото потребителско изживяване на клиента, но също така подобрява имиджа на компанията, предлагаща съответния продукт.

От друга страна, наличието на технически превод на инструкции и ръководства е регламентирано от държавата. Спазването на това изискване се следи от Държавната агенция за метрология и технически надзор при Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“, която отговаря за наблюдението над производителите и вносителите, търгуващи с техника и уреди на територията на България.

Когато се превеждат, преводът на инструкциите и ръководствата трябва да е формален, да изразява точно какво и как се прави, за да не остане и най-малкото съмнение у потребителя, че не е разбрал точната експлоатация. Текстът трябва да е както лесен за възприемане от ползвателите на уреда, така и изцяло адаптиран и максимално информативен.

При подаване на инструкциите за употреба за превод е важно да ни изпратите и какво представляват отделните абревиатури и съкращения. В техническите документи те са често срещани, а тяхното разшифроване забавя преводача.

Видове технически превод на инструкции и ръководства

технически преводи

В агенция Wordz.biz превеждаме различни технически текстове като:

 • Инструкции за безопасност
 • Инструкции за сглобяване
 • Инструкции за употреба
 • Експлоатационни инструкции
 • Продуктови инструкции
 • Инструкции за поддръжка
 • Книжки с инструкции
 • Технически инструкции
 • Софтуерни инструкции
 • Строителни инструкции
 • и други.

Техническият превод е един от най-търсените преводи. От преводачът се изисква да познава добре тематичната терминология. В зависимост от къде се внася продуктът, може да имате нужда от превод от английски, немски, френски, италиански, испански или руски език. 

технически преводи

Също така може и да сте износител в някоя от близките ни съседни държави. Тогава ще имате нужда да преведете съответните инструкции и ръководства на сръбски, румънски, гръцки, албански или турски. Можете да разгледате всички езици, на които предлагаме превод, както и съответните ни цени.

Професионалният преводач, освен че трябва да е запознат с техническата терминология, но да има богат лексикален запас и добро образование в съответната област.

Можете да изпратите запитване за технически превод на вашите инструкции и ръководства, като ще получите оферта, съобразена с нашите корпоративни отстъпки.