Технически превод на инструкции и ръководства за употреба

Технически превод на инструкции и ръководства за употреба В днешния глобален свят, където всеки търгува с всеки, внасят се или се изнасят различни видове изделия, продукти, техники и др., е много важно да се знае точната им експлоатация. За целта всеки производител изготвя необходимата документация. Когато внасяте чужда продукция, е...