Превод на френски на документи, кореспонденция, уебсайтове и литература

Френският език е един от официалните езици в Европейския съюз. В Европа на френски се говори във Франция, Белгия, Швейцария, Люксембург и Монако. Други държави, които говорят на френски, са Канада, Ливан, Алжир, Тунис и др. Ако планирате да работите или учите в някоя от тези държави, ще ви бъде...