Кога е необходим превод и легализация на диплома?

Кога е необходим превод и легализация на диплома? При кандидатстване за работа или записване за висше образование в чужбина се изисква превод и легализация на диплома за средно или висше образование. Обратният случай също важи. Какви стъпки трябва да предприемете за своята диплома? При кандидатстване в чужбина – превод и...