Преводачески услуги от Wordz.Biz

Преводачески услуги, изградени по западен модел. Агенция WORDZ.BIZ предлага преводи от и на чужд език . Вероятно се интересувате от цените? Вижте по-долу.

Преводачески услуги

Преводачески услуги - цени

Цените на нашите преводачески услуги се сформират спрямо обема на Вашия текст, както и вида съдържание. Също така има значение дали имате нужда от нормална, бърза или експресна поръчка. Под внимание се взема и вида на документа, който се превежда. Превод на техничекси документ е по-трудоемко от превод на личен документ, поради спецификата на тематиката.

Или вижте цените по вид по-долу…

Цени за превод

Лични документи

Общински документи
Удостоверения
Автобиографии
Лична кореспонденция
Дипломи

Нормална

до 2 работни дни
Английски език - 13 лв.
Френски език - 13 лв.
Немски език - 13 лв.
Руски език - 13 лв.
Испански език - 13 лв.
Португалски - 16 лв.
Италиански език-13лв.
Гръцки език - 16 лв.
Турски език - 16 лв.
Румънски език - 16 лв.
Сръбски език - 18 лв.
Албански език - 16 лв.
Полски език - 16 лв.
Унгарски език - 23 лв.
Buy

Бърза

до 8 работни часа
Английски език - 17 лв.
Френски език - 17 лв.
Немски език - 17 лв.
Руски език - 17 лв.
Испански език - 17 лв.
Португалски - 22 лв
Италиански език-17лв.
Гръцки език - 20 лв.
Турски език - 20 лв.
Румънски език - 20 лв.
Сръбски език - 22 лв.
Албански език - 24 лв.
Полски език - 20 лв.
Унгарски език - 28 лв.
Buy

Експресна

за същия работен ден
по договаряне
по договаряне
по договаряне
по договаряне
по договаряне
по договаряне
по договаряне
по договаряне
по договаряне
по договаряне
по договаряне
по договаряне
по договаряне
по договаряне
Buy

Бизнес документи

Данъчна документация
Юридически документи
Маркетинг и реклама
Счетоводство
Икономика
Финанси

Нормална

до 2 работни дни
Английски език - 16 лв.
Френски език - 16 лв.
Немски език - 16 лв.
Руски език - 16 лв.
Испански език - 16 лв.
Португалски - 19 лв.
Италиански език-16 лв
Гръцки език - 20 лв.
Турски език - 18 лв.
Румънски език - 18 лв.
Сръбски език - 24 лв.
Полски език - 18 лв.
Албански език - 22 лв.
Унгарски език - 29 лв.
Buy

Бърза

до 8 работни часа
Английски език - 20 лв.
Френски език - 20 лв.
Немски език - 20 лв.
Руски език - 20 лв.
Испански език - 20 лв.
Португалски - 24 лв.
Италиански език-20лв
Гръцки език - 26 лв.
Турски език - 24 лв.
Румънски език - 24 лв.
Сръбски език - лв.
Полски език - лв.
Албански език - лв.
Унгарски език - лв.
Buy

Експресна

за същия работен ден
по договаряне
по договаряне
по договаряне
по договаряне
по договаряне
по договаряне
по договаряне
по договаряне
по договаряне
по договаряне
по договаряне
по договаряне
по договаряне
по договаряне
Buy

Специализирана литература

Техническа литература
Медицинска документация
Инструкции за употреба
Химия и физика
Природонаучна литература

Нормална

до 2 работни дни
Английски език - 20 лв.
Френски език - 20 лв.
Немски език - 20 лв.
Руски език - 20 лв.
Испански език - 20 лв.
Португалски език - лв.
Италиански език-20лв
Гръцки език - лв.
Турски език - 20 лв.
Румънски език - 23 лв.
Сръбски език - 30 лв.
Полски език - лв.
Албански език - лв.
Унгарски език - лв.
Buy

Бърза

до 8 работни часа
Английски език - 24 лв.
Френски език - 30 лв.
Немски език - 27 лв.
Руски език - 27 лв.
Испански език - 27 лв.
по договаряне
Италиански език-27лв
Гръцки език - лв.
Турски език - лв.
Румънски език - 46 лв.
Сръбски език - 45 лв.
Полски език - лв.
Албански език - лв.
Унгарски език - лв.
Buy

Експресна

за същия работен ден
по договаряне
по договаряне
по договаряне
по договаряне
по договаряне
по договаряне
по договаряне
по договаряне
по договаряне
по договаряне
по договаряне
по договаряне
по договаряне
по договаряне
Buy
  • Минималният таксуван обем е една преводаческа страница. Цената на превода се изчислява с точност до 0,01 лв.
  • Посоченият срок за изпълнение на нормална поръчка (2 работни дни) може да варира в зависимост от обема на текста. В случая се изхожда от среден преводачески капацитет от 5 преводачески страници на ден. За повече информация относно конкретно запитване не се колебайте да се свържете с нас.
  • Всички преводи са обект на потвърждение от наша страна, преди да се считат за приети за изпълнение.
  • Запазваме си правото да откажем или да пренасрочим бърза поръчка в случаите, когато краткото време на изпълнение е за сметка на качеството.
  • Запазваме си правото да откажем или да пренасрочим експресна поръчка в случаите, когато краткото време на изпълнение е за сметка на качеството. За експресни поръчки препоръчваме да се свържете с нас по телефона, за да уточним сроковете и условията на превода.
  • Цената се изчислява на база преведен текст, а не на база текст първоизточник.
  • Всички цени са в български лева.
  • Посочените цени са без ДДС и са крайни. Върху цените на услугите на преводаческа агенция WORDZ.BIZ не се начислява и заплаща ДДС. За всяка поръчка клиентът трябва да изпрати писмено запитване за оферта, в която оферта преводаческа агенция WORDZ.BIZ ще посочи крайната цена или начина за определяне на крайната цена за извършване на конкретната услуга
  • За някои от горепосочените езици и категории не е отбелязана цена. Това е така, защото е възможно за някои видове текст (най-вече специализираните) да не можем да определем цената предварително. В такъв случай ни отправете запитване и ние ще Ви изпратим персонална оферта. 

Преводи по езици

Нашата агенция за преводи покрива малко езици, но го прави качествено! Няма да намерите агенция с която се работи така лесно, бързо и качествено.

Превод от и на английски език. Разгледай от тук.

Превод от и на немски език. Прегледай услугите от тук.

Превод от и на руски език. Към страницата ни за руски език.

Превод от и на испански език.  Виж какво предлагаме.

Превод от и на португалски език.  Повече информация тук.

Превод от и на италиански език.  Повече информация за предлаганите от нас преводи от и на италиански език

Превод от и на френски език. Научи повече за преводите ни от и на френски език.

Превод от и на гръцки език. Повече информация за предлаганите от нас преводи от и на гръцки език.

Превод от и на турски език. Прочетете повече информация за нашата услуга превод от и на турски език.

Превод от и на румънски език. Повече информация за предлагания от нас превод от и на румънски език.

Превод от и на сръбски език. Прочетете повече информация за нашата услуга превод от и на сръбски език.

Превод от албански на български език и обратно. Вижте повече за предлаганите от нас преводи с албански език.

Превод от и на нидерландски език – отделен сайт.