Превод от български на руски език – кога ни е необходим и какво да имаме предвид

Превод от български на руски език – кога ни е необходим и какво да имаме предвид

За поколението, учило преди 89та руският език беше задължителен в училище, затова и хората от тази възрастова група (все още) имат познания по руски език. Фактът, че имаме някакви познания по този език обаче в никакъв случай не означава, че го знаем на ниво, което да ни позволява да извършваме професионални преводи. В този смисъл нашата препоръка е да не експериментирате, да се обърнете към

професионален преводач с руски език.

превод от български на руски език

Какво превеждаме от български на руски език

Превод от български на руски език на лични документи

Що касае частните преводи, най-често срещаните в тази графа са общински документи – акт за раждане, удостоверение за семейно положение, удостоверение за постоянен адрес и т.н. Разбира се, не бива да забравяме и свидетелството за съдимост, което също често се изисква (най-вече при назначаване на работа).

Превод на съдебни решения и други съдебни документи от български на руски език

В продължение на горния списък от общински документи, добавяме и евентуални съдебни решения, също предназначени за частни лица. Тук влизат съдебни решения за развод, решения по съдебни дела относно всякакъв вид семейни отношения (родителски права, издръжки и т.н.). Списъкът е голям в зависимост от конкретния случай. Често освен превод се изисква и поставянето на апостил и легализирането на превода в Консулски отдел, преди да може да бъде представен пред съответната институция в чужбина. В такъв случай можете да разчитате на нас и за това. Повече информация за нашите цени за легализация можете да намерите тук.

Превод от български на руски на фирмена документация

Нашите услуги са приложими също така и за корпоративни клиенти. Традиционно поддържаме добри икономически отношения с Русия, което от своя страна често налага нуждата от превод на фирмени документи както от български на руски език, така и от руски на български език. И тук палитрата е доста богата и обхваща много видове документи – договори, оферти, фирмена кореспонденция и т.н. Ако имате конкретно запитване, не се колебайте да се свържете с нас, за да обсъдим заедно какви са възможностите.

Превод от български на руски език на медицински документи

Връщаме се отново към частните преводи. Колкото и неприятна да е тя, нуждата от лечение понякога е неизбежна. Често хората прибягват до търсене на подходящо лечение в чужбина, което неминуемо води до необходимостта от превод на предходни медицински документи – епикризи, медицински становища, експертни решения на ТЕЛК и т.н. В някои случаи и за този тип документи може да се наложи легализацията им, консултирайте се с лечебното заведение в чужбина, за да сте сигурни дали е необходимо съответният документ да се легализира.

Превод от български на руски език на техническа документация

В този раздел попадат както инструкции за експлоатация на потребителски (а не само) уреди, както и инструкции за работа с индустриални машини. В зависимост от спецификата на съответния текст, ние ще възложим превода на преводача, който е специализиран в тази сфера.

Имате нужда от превод от български на руски език?

Не се колебайте да се свържете с нас, ще се радваме да Ви бъдем полезни.