Превод на удостоверения. Видове удостоверения [Част 1]

Превод на удостоверения. Видове удостоверения от институциите [Част 1]

Когато заминавате в чужбина – по работа, сменяте местоживеенето или по друга причина, най-вероятно сте попаднали в ситуация с институциите, които искат да им представите всякакви документи. Обикновено, едни институции ви ги издават, за да можете да ги предоставите на други. В повечето случаи се нуждаете от превод на удостоверения и официални документи и последващата им легализация.

превод на удостоверения

Важно: Съобразете се, че всяка институция определя време за издаване на съответното удостоверение, а при последващата легализация отново има регламентирани срокове и цени. Тук ви предлагаме списък с най-често срещаните видове документи и къде обикновено се прилагат.

Превод на удостоверения и последваща легализация

Когато трябва да представите удостоверение или друг документ пред съответните власти или официален орган в чужбина трябва да знаете, че в повечето случаи се нуждаете от превод и легализация с Апостил. Така е в повечето случаи. От 2019 година е въведен Регламент 2016/1191 на ЕС, според който вече не е необходимо всички документи да бъдат преведени и легализирани. На практика обаче нещата стоят по-различно и в повечето общини тези удостоверения се издават в стария им вид, който подлежи на превод и легализация. Друга важна промяна за общинските  документи (удостоверения за раждане, брак и т.н.) е, че преди легализирането им в МВнР те трябва да бъдат снабдени с Апостил от съответната областна администрация. Преди Апостилът се поставяше от Консулската служба на МВнР.

Освен това някои от официалните документи се издават на два езика – български и английски. Съветваме ви да се информирате най-подробно от какви документи ще имате нужда и дали е необходимо да представите превод на удостоверения и тяхната легализация.

Превод на общински документи

В това число влизат всички документи, издавани от общината по местоживеене или постоянен адрес: (дубликат на) удостоверение за раждане, (препис от) акт за сключен граждански брак, удостоверение за постоянен адрес, удостоверение за семейно положение и т.н. Повече информация за срокове и цени можете да намерите тук

Превод на лична карта/ паспорт

Личната карта или както се нарича в повечето държави идентификационна карта се издава на българските граждани след навършване на 14 г. Важно е да се отбележи, че тя не подлежи на легализация.

Информацията в личната карта и паспорта се изписва както на български, така и на английски, като по този начин данните в тях могат да бъдат разчетени от всяка една служба по света. В повечето случаи не е необходимо те да бъде преведени, особено за страните от ЕС. Въпреки това, в случай че някъде ви го изискват, WORDZ.biz предлага превод на лични документи на повече от 14 езика.

Превод на свидетелство за управление на МПС

Шофьорската книжка, както личната карта и паспорта, се издава на български и английски език. Въпреки това, ако сте решили да смените местоживеенето си в чужбина, то тогава ще трябва да си извадите и удостоверение от Дирекция Полиция на КАТ, което да съдържа:

  • изходящ номер;
  • подпис;
  • мокър печат.

Удостоверението може да съдържа информация за добра шофьорска история, липса на провинения, валидност на шофьорската ви книжка и др. Например, този документ ви е необходим за по-ниска такса на застраховане в САЩ и повечето държави от ЕС, като приемат предоставения им превод на удостоверения от КАТ.

Превод на диплома и академична справка

Дипломата и академичната справка са важни за започване или продължаване на образование в чужбина. Само дипломата ви е необходима и за започване на работа. Ако сте завършили преди 2012 г., то със сигурност имате нужда от нейния превод и легализация в МОН. Академичната справка е необходима в случай на незавършена образователна степен в България и продължаването й в чуждо училище или университет.

Ако смятате да продължите образованието си в чужбина, то тези статии са за вас:

Образование в чужбина – превод и заверка на диплома

Кога е необходим превод и легализация на диплома?

Превод на свидетелство за съдимост

Когато кандидатствате за работа в чужбина или подавате документи за гражданство със сигурност ще имате нужда от превод на свидетелство за съдимост. Свидетелство за съдимост можете да си извадите от всеки районен съд в България. След това трябва да го предоставите на преводаческа агенция за снабдяване с апостил в Министерството на правосъдието, превод и последваща легализация в Консулски отдел на МВнР. Тези процедури са задължителни, освен ако приемащата институция в чужбина изрично не посочи, че това не е необходимо и само официален превод е достатъчен. Съобразете се със сроковете, които ви изискват, и сроковете, за които съответната институция легализира документа.

оферта за превод

Агенция за преводи WORDZ.biz предлага преводи и легализация на документи на повече от 14 езика. Възползвайте се от удобството и комфорта на онлайн подаване на поръчката през контактната ни форма или ни пишете на office@wordz.biz.