Въпроси и отговори относно превод на медицински документи

Въпроси и отговори относно превод на медицински документи

Преводаческа агенция Wordz.biz извършва превод на медицински документи в областта на здравеопазването, фармацията, стоматологията и техническото оборудване и апаратура.

От какъв език мога да поръчам превод на медицински документи?

превод на медицински документи

Можете да поръчате преводи на всички езици, които предлага агенцията. Обикновено медицински документи се превеждат от английски, немски или френски език, но също така се случват и преводи от другите европейски езици – италиански, испански, турски. И това не е случайно – там са едни от най-големите фармацевтични предприятия.

Какви медицински документи превеждате?

медицински преводи

Медицинските документи, които превеждаме, са:

 • Лична здравно-профилактична карта
 • Имунизационен паспорт
 • Епикриза
 • Изследвания
 • Резултати
 • Експертно решение на ТЕЛК
 • Фактура за медицински услуги
 • Медицинска бележка
 • Болничен лист
 • Анамнеза
 • Консултативен преглед
 • Талон за профилактичен преглед
 • Амбулаторен лист от стоматологично лечение
 • Лекарски етичен кодекс
 • Ръководство за експлоатация
 • Инструкция за употреба на апаратура
 • Листовка за употреба на лекарствен продукт
 • Договор за доставка на лекарства
 • Договор за регистрация на лекарства

Ще се премествам в друга държава, трябва ли да преведа някакви медицински документи?

Разбира се. Когато някои се премества в друга държава да живее и работи, той/тя трябва да предостави всички медицински документи за здравния си статус и съответния имунизационен паспорт. Имунизационният паспорт е задължителен в повечето държави и включва всички поставени ваксини.

Предстои лечение на мой близък в чужбина. Какви медицински документи трябва да се преведат?

Много често се налагат лечения в чужбина, за които са необходими официални преводи на епикризи, направени изследвания, получените резултати и т.н. Консултирайте се с изпращащото и приемащото лечебно заведение и лекуващия лекар какви документи са ви необходими във вашия конкретен случай. Можете да се обърнете към нас, за да преведем всички медицински документи, които трябва да предоставите.

Легализира ли се превода на медицински документи?

Това е строго специфично и зависи от няколко фактора: вида на документа, какво е неговото предназначение и конкретните изисквания на институцията/организацията, която го изисква. Повече информация за легализация и заверки на документи, можете да намерите тук. Ако се колебаете, Свържете се с нас, за да уточним точно от какво се нуждае съответният документ.

Кое е важно да знам при превод на медицински документи?

Важните условия, които трябва да са спазени при превод на медицински документи, са:

 • 100% точност на превода – не се позволяват лирически отклонения от същността;
 • изцяло използване на медицинска и фармацевтична терминология – преводачите, на които се възлага съответния превод, изцяло владеят и разбират съответните термини;
 • при нужда се привлича външен консултант, като по този начин гарантираме високо качество.

Медицинските преводи са особено чувствителна област и ние, от агенция за преводи Wordz.biz, разбираме много добре това. Те касаят не само живота и здравето на отделния човек, но когато става въпрос за превод на брошури за лекарства и лекарствени препарати или медицинска апаратура, то тогава от качественият превод зависят хиляди хора.

Разгледайте нашите цени и се свържете с нас.