Превод на договор – когато и запетайката има значение

Превод на договор – когато и запетайката има значение

Договорът е един от най-често срещаните официални документи. Със сигурност всеки от нас е бил страна по договор, понякога дори и без да го осъзнава. Страни по договор са както юридически, така и физически лица.

Кога се налага превод на договор

превод на договор

Договорът е вид юридически документ, който обвързва съответната страна с определени права и задължения. Когато сключеният договор е необходим в рамките на страната, превод не е нужен. Не така стоят нещата обаче, когато в цялата история има страна или институция, за която българският език е нещо непонятно и далечно. Кои биха могли да са тези случаи:

Когато една от страните по договора е чуждестранно физическо или юридическо лице

Все по-често и по-често ни се налага да контактуваме и да сключваме сделки с чуждестранно лице. В повечето случаи това лице няма познания по български език и преводът на договора на съответния език е наложителен. Това важи както за договори, сключени между юридически лица, така и за физически.

Класически примери за договори между страни, юридически лица са:

  • договор за покупко-продажба на стоки
  • договор за (под)изпълнение – много наши фирми работят като подизпълнители на чуждестранни възложители, като този тип съвместна работа задължително се официализира с договор
  • и т.н.

Класическият пример за договор между физически лица е договор за покупко-продажба на недвижим имот. В този смисъл все повече граждани на чужди държави купуват имоти у нас, което неизбежно води до необходимостта от превод на договора. Независимо дали преводът е възложен от самата страна по договора или от нотариуса, който изповядва сделката, ние от агенция Wordz.biz винаги подхождаме с нужния професионализъм и внимание към детайла при превода.

Когато ще представяме договора пред чуждестранна институция

Миграцията и свободното движение на граждани между държавите (най-вече в рамките на ЕС) все по-често налага представяне на сключени в България договори пред чужди институции. Това е приложимо най-вече за частни лица. Когато например се налага да доказват, че са собственици на недвижим имот в България, те трябва да представят превод на нотариалния акт за покупко-продажба. Същото важи за собствеността на движимо имущество, като това в практиката това е приложимо най-вече за автомобилите. Това са само най-често срещаните случаи, а те могат да бъдат много повече.

Гореизложените ситуации важат с пълна сила и за договори на чужд език, които е необходимо да се преведат на български.

Особености при превод на договор

При преводите винаги следва да се подхожда с нужната точност и внимание към всички детайли, като това важи с особена сила за всички правни документи и в частност при преводите на договори. Предизвикателствата за преводача не са никак малко – той трябва да съумее да запази правния смисъл на документа като цяло и в частност на всяка от клаузите по него, а в същото време да направи така, че преводът да звучи достатъчно естествено и най-вече разбираемо на целевия език.

Юридическите документи са материя, където една запетайка може изцяло да промени смисъла на съответната разпоредба, а мястото на въпросната запетайка във всеки език е различно. Колкото и горното изречение да звучи абстрактно, нещата стоят точно по този начин. А щом нещата със запетайката стоят така, представете си как стоят те по отношение на съдържанието и предаването му на чуждия език.

Не са единици случаите, когато при юридическите текстове в една страница има едва няколко изречения. Направете си сметка как такова съдържание ще се предаде на друг език, като в същото време се запази най-вече юридическият смисъл (от най-голямо значение), стилът (правен) и (не на последно място) разбираемостта на текста (което е и основната цел на превода).

Цени за превод на договор

Цените за превод на договор са посочени на нашата страница „Услуги и цени“ – раздел „Бизнес документи“. За нашите корпоративни клиенти предлагаме и отстъпки, в зависимост от езика, от/на който ще се превежда. Не се колебайте да споделите какъв е конкретния казус, за да ви предложим подходящо решение.

Срок за превод на договор

Срокът за превод на договора зависи от няколко фактора: неговия обем, езика от/на който ще се превежда и това доколко е спешен самият превод за вас като възложител. Много са случаите, когато нещата трябва да станат „за вчера“, но ние няма да си позволим да приемем изпълнението на превод, чиито кратък срок би оказал дори и минимално влияние върху неговото качество.

Точно поради причините, изброени по-горе. В този смисъл преди да поискате превод „за вчера“ ви съветваме да прецените какви биха били евентуалните последствия за вас или за вашия клиент от превод, на който не е обърнато нужното внимание, просто защото е трябвало да бъде направен и предаден в неразумно кратки срокове.

Преводачески услуги за административни кантори, счетоводители, юристи

Услугите на преводаческа агенция Wordz.biz са насочени както към крайни частни и корпоративни клиенти, така и към административни кантори, счетоводители, юристи и други браншове, предоставящи професионални услуги на свои клиенти и които в хода на своята работа се нуждаят от професионален превод на договори и други юридически документи. Ако смятате, че нашите услуги могат да помогнат на вашата работа, не се колебайте да се свържете с нас за персонализирана оферта.