Кога е необходим превод и легализация на диплома?

Кога е необходим превод и легализация на диплома?

При кандидатстване за работа или записване за висше образование в чужбина се изисква превод и легализация на диплома за средно или висше образование. Обратният случай също важи. Какви стъпки трябва да предприемете за своята диплома?

При кандидатстване в чужбина – превод и легализация на диплома

превод и легализация на диплома

Когато кандидатствате в чужд университет, задължително условие е да подадете и дипломата за завършено средно или висше образование. Това условие е валидно за всички университети, колежи и образователни институции. За тази цел ще ви е необходим превод на дипломата, а за да удостоверите нейната автентичност – и легализация. Само по този начин се приема че дипломата ви е истинска и е издадена от легитимно учебно заведение.

Важно е да се съобразите с времето, необходимо за превод и легализация на дипломата ви. Въпреки че самият превод отнема значително кратко време, то за самите формалности по поставянето на апостил и легализацията ще е необходимо повече. Процедурата е както следва: дипломата се внася в Националния център за информация и документация (НАЦИД) за поставяне на апостил. В случая строго се препоръчва да си направите нотариално заверено копие на дипломата и приложението към нея, защото веднъж прикачено към превода, то става неразделна част от него. А никой не иска да се раздели с оригиналната си диплома току така, пък дори и залогът да е образование в чужбина. Междувременно дипломата се превежда. След като е снабдена с апостил и преводът е готов, двата документа (вече оформени като едно неразделно цяло) се внасят в Министерството на Външните работи за легализация. Повече информация за сроковете и цените за поставяне на апостил и легализация на дипломи можете да намерите ТУК. Цените за самия превод зависят от езика, на който ще се превежда. Тях можете да прегледате в раздела ЦЕНИ, на нашия сайт. 

Важна информация:

  • В случай на легализация на документи преводът се прави само от заклети преводачи, вписани като такива към Министерството на Външните работи.
  • В почти всички случаи дипломата върви в комплект с нейното приложение. Дипломата и приложението се разглеждата като два отделни документа и съответно се обработват като такива. Това важи както за превода, така и за поставянето на апостил (поставят се апостили и на двата документа) и за легализацията им. 

Признаване на диплома от чужбина

превод на диплома