Кога е необходим легализиран превод

Кога е необходим легализиран превод

Легализиран превод означава преводът да бъде направен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи.

Как се извършва легализиран превод?

легализация на документи

Легализацията е процедура, която обикновено се ползва за превод на документи, които трябва да бъдат преведени и да послужат пред органи на друга държава. Един превод е легализиран, когато:

 1. Преводът е отпечатан на принтер на бланка на агенцията и предварително оформен в зависимост от страната, която го легализира;
 2. Всички страници на превода са номерирани и подписани от преводача;
 3. На последната страница на документа има клетвена декларация от преводача за верността на официалния превод, съгласно изискванията на закона, както и вида на документа, всички направени заверки и удостоверения, броя страници, трите имена на преводача и подписа му.
 4. Преводът е заверен от сектор „Легализации и заверки“ на Министерство на външните работи

В зависимост коя държава е издала документа и в коя държава ще се използва легализираният превод преминава през различни етапи. От 01.01.2019 г. процедурата за някои документи, които трябва да бъдат заверени с „апостил“, е променена, като тази заверка ще се прави и в областните администрации. Това облекчава преводаческите агенции и скъсява времето на експресните преводи.

Кога е необходимо да се направи легализиран превод?

Когато се превеждат официални документи, които трябва да послужат пред съответните институции, е важно и необходимо условие преводът да бъде легализиран. Легализация се прави на:

 • акт за раждане;
 • дипломи;
 • документи, издавани от кметове и общински администрации;
 • документи, издавани от различни други институции;
 • трудови книжки и трудови документи и др.

Важни условия при легализиране на превод

Валидността на документите и възможността да послужят пред съответните институции зависи от коя държава са издадени и в коя държава ще бъдат използвани. Те се разделят на три вида:

 • дали съответната държава е страна по Хагската конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове
 • дали между нея и Република България има влязъл в сила и все още действа Договор за правна помощ
 • или държавата не е в нито една от горните две групи.

Можете да прочетете всички изисквания и повече информация за превод и легализация на документи, както и списък на страните, които попадат в съответните групи на сайта на Министерството на Външните работи.

В агенция за преводи и легализация Wordz.biz извършваме превод и легализация на документи от и на английски, френски, немски, холандски, руски и испански (тук на всеки език му служи линк към съответната страница). В случай че ще кандидатствате за работа или подавате документи за продължаващо обучение, можете да ни потърсите, за да оформим всички необходими документи на желания от вас език според изискванията на съответната държава.

Всички цени за превод и легализация са посочени тук