Какво означава специализиран превод?

Какво означава специализиран превод?

В практиката се е наложил терминът специализиран превод. Какво всъщност означава и каква е разликата с другите видове преводи?

Специализиран превод е превод на текст, в който се използва специфична терминология от определена област – медицина, икономика, финанси, строителство, техника, машиностроене и т.н.

Разлика между специализиран превод и другите видове преводи

специализиран превод

За разлика от литературния превод, при който преводачът трябва да има натрупано лексикално богатство при превод, за да може да придаде всички чувства и нюанси на автора, то при специализираният превод се изисква богат терминологичен запас в дадена област. Обикновено един преводач специализира в една или няколко близки области при поемане на дадена поръчка.

От друга страна общият превод е неспециализаран превод и не изисква никаква по-специфична терминология или богат лексикален запас. Повечето преводи попадат в тази категория.

Видове специализиран превод

видове специализиран текст

Много често при запитване или подаване на текст за превод се използват следните видове термини:

Търговски превод

Търговският превод включва превод на тръжна документация, кореспонденция, счетоводни документи, доклади и др. При този вид превод се изисква преводачът да е компетентен по отношение на терминологията, която даденият бизнес използва.

Административен превод

В административния превод се включват документи както на държавните институции или издадени от тях, така превод на документи на различни организации, необходими в ежедневния работен процес.

Икономически превод

Под икономически превод се има предвид превод на текстове от областта на икономиката, но с академичен характер.

Финансов превод

Финансовият превод обхваща всичко от областта на финансите – превод на текстове, свързани с акции, облигации, банкови договори, документи и др.

Юридически превод

Юридическият превод е най-отговорният от всички и съответно се приема, че е един от най-трудните видове специализиран превод. При него се превеждат договори, спогодби, споразумения и др. Съответно, ако се преведе погрешно и една дума, това би могло да доведе до разваляне на търговски отношения или други сериозни последици. Също така преводачът трябва да познава както правната култура на изходния текст, така и да се съобразява с правните обичаи и юридическите особености на страната на ползвателя на превода.

Превод на уебсайт

Преводът и адаптацията на сайтове може да бъде специализиран превод или общ превод. Уебсайтовете могат да бъдат с най-различна насоченост – от мода, козметика, кулинария, пътешествия, изкуство, за дома и т.н. до строго професионалните от различни области – маркетинг, медицина, вносители на селскостопанска техника, изграждане на съоръжения и др. В зависимост от насочеността се определя и това дали е специализиран превод или не. В която и област да е сайта, професионалният преводач трябва да познава отблизо областта, за да може да преведе заявеният текст.

преводи

Изпратете запитване за конкретна оферта за превод на вашия проект, документ или сайт. Можете да се запознаете с нашите цени, както и да разгледате възможностите за отстъпка.