Какво е Апостил и кога се използва?

Какво е апостил и кога се използва?

Ако искате да преведете официални документи и да ги използвате в друга държава, то те трябва да бъдат удостоверени с апостил. Какво е Апостил и кога се използва?

Апостилът (на френски: apostille) е специално удостоверение с печат за заверка (легализиране) на документ от държавата, в която документът е издаден. Той удостоверява истинността на подписите и печатите и има точно определени реквизити за всички страни, подписали Хагската конвенция. България е една от тези страни. Документите, заверени с апостил, се освобождават от всякаква друга легализация в тези държави.

поставяне на апостил

Апостилът е квадратен и задължително със заглавие на френски език Apostille (Convention de la Haye du 5 octobre 1961). Другите задължителни реквизити на апостила са:

 • име на държавата, издаваща апостила;
 • имена на лицата, подписали документа, който се удостоверява с апостила;
 • длъжност на лицата, подписали документа;
 • наименование и печат на учреждението, издало документа, удостоверен с апостила;
 • наименование на града, в който е поставен апостилът;
 • дата на поставяне на апостила;
 • име на органа, който поставя апостила;
 • номер на апостила;
 • печат на учреждението, поставило апостила;
 • подпис на длъжностното лице, поставило апостила.

Апостилът може да бъде съставен на френски или английски, които са официални езици на страните, подписали Хагската конвенция, както и на националния език на държавата, която го издава.

Кога се използва Апостил?

Апостил се поставя само при превод на документи, които са издадени от страни по Хагската конвенция, и ще се ползват в съответно пак такива държави. Задължително условие е удостоверяването на истинността им да бъде с Апостил.

Така например, ако искате да легализирате своите диплома и стаж, трябва съответните документи да бъдат легализирани в съответното министерство и да бъде поставен „Апостил.“

В зависимост от вида документ, издаден от българска институция, който искате да легализирате, Апостил се поставя в:

 • Министерство на образованието и науката – за дипломи и други образователни министерства;
 • Министерство на правосъдието – за всякакви документи, издадени от съдебната система – документи с нотариална заверка, свидетелство за съдимост, решения на съда и др.;
 • Министерство на външните работи – всички други документи се заверяват в Консулски отдел на МВнР

Кога няма нужда документите да бъдат заверени с Апостил

карта с държавите правна помощ

Случаите, в които няма нужда преведените документи да бъдат заверени с апостил, са:

 • Държави, с които България има сключен договор за правна помощ. В този случай документът трябва да се преведе и преводът да бъде заверен. На горната карта държавите, които са ратифицирали Конвенцията, са отбелязани в тъмно син цвят.
 • При всички останали случаи, когато държавите не попадат в някой от предишните случаи и не може да бъде поставен апостил, то документът се заверява в Министерството на външните работи от държавата, издала документа. След това той се заверява в българското консулство/ консулството на съответната държава.

Превод и легализация на документи се прави на всякакъв език. В WORDZ легализираме документи на английски, френски, немски, руски, нидерландски и испански. За повече информация и цени можете да ни изпратите Запитване или да разгледайте нашата страница с всички Услуги и цени.