Каква е разликата между официален превод и обикновен превод?

Каква е разликата между официален превод и обикновен превод?

Вече разгледахме какво е легализиран превод и кога се използва. Но освен това агенция за превод и легализация WORDZ.BIZ предлага официален превод и обикновен превод от заклет преводач. Важно е да знаете каква е разликата между тях и съответно, когато поръчвате, да сте наясно от какъв превод имате точно нужда.

Какво е заклет преводач?

превод от заклет преводач

Много често в практиката получаваме питане от клиенти какво е заклет преводач и има ли разлика от професионалния преводач. Заклетият преводач е лице, което е официално регистрирано към Министерството на Външните работи на Република България като такъв и което има издадено удостоверение, че може да се подписва под извършени от него преводи на официални документи, които след това трябва да бъдат легализирани. За да бъде вписано като заклет преводач, съответното лице трябва да покрива определени изисквания. Заклетият преводач носи отговорност по Наказателния кодекс за извършения от него превод.

Какво е обикновен превод?

обикновен превод

Обикновен превод е писмен превод на текст от един език на друг, който се извършва от преводач, но не минава през редакция от друг лингвист. Преводачът не заверява направения от него превод. Този превод може да е за лична или вътрешнофирмена употреба и не се използва за официални документи.

Какво е официален превод?

официален превод на документи

Официалният превод е писмен превод върху бланка на преводаческа агенция. Извършва се от преводач, който удостоверява извършения от него превод със своя подпис и с печата на агенцията. Като допълнение за истинността, пълнотата и идентичността на превода, двата документа – преводът и документа – се прикрепват един към друг със свързващ печат на агенцията. Задължително преводът минава през редакция от втори лингвист.

В повечето случаи официален превод се прави на документи, издадени от различни институции, например дипломи, свидетелства, сертификати, удостоверения и др.. За да се използват в държава, извън тази, която ги издава, обикновено тези преводи се легализират. За официален превод на документи от чужд на български език не се прави легализация в Министерството на Външните работи, но преводачът лично заверява подписа си пред нотариус.

Какво е професионален превод?

В преводаческа агенция wordz.biz много често клиенти се обръщат и за професионален превод. Професионалният превод се извършва от професионален преводач и след това се минава на редакция от втори лингвист. Такава услуга обикновено се търси за междуфирмена кореспонденция, превод на уебсайт и т.н., където не се изисква легализиране на документи или нотариални заверки, но се изисква високо качество и професионална терминология за съответната област.

От какъвто и вид превод да имате нужда, агенция за превод и легализация wordz.biz работи само със заклети преводачи. Вижте всички услуги, които предлагаме и ни изпратете запитване.