Художествен превод – специфики и трудности за преводача

Художествен превод – специфики и трудности за преводача

Никой от нас не може да си представи живота без книги – вечер преди заспиване с хубав роман или обогатяване на знанията с образователни книги. Много рядко хората могат да четат произведенията в оригинал. Затова издателствата и авторите прибягват до техния превод. Преводачите често се сблъскват с определени трудности при художествен превод. Какви са неговите специфики и с какво е по-различен от останалите видове преводи?

Важно е да се отбележи, че художественият превод не е специализиран превод. От преводача се изисква да има изключително лингвистично богатство както на езика-оригинал, така и на езика, на който превежда. Ето защо художественият превод се смята, че е един от най-трудните спрямо всички други преводи.

Чудесната книга е тази, която четем в захлас, която просто не можем да оставим, докато не я прочетем до край. И тя е такава благодарение на добрия художествен превод. Той ни „грабва“, „пренася“ ни в друг свят, където живеем друг живот, изпитваме чувствата на героите, въображението ни работи и „рисуваме картини и пейзажи“ така, както ги е видял автора.

Художествен превод – специфики и трудности за преводача

7 специфични умения при художествен превод:

 • предаване с точност позицията и стила на автора без да включва своите емоции и размисли;
 • използване и владеене на средствата на художественото изразяване – метафори, алегории, фразеологични обрати и др.;
 • пълна информация и представа за културните характеристики и особености за дадената държава в дадения период;
 • правилно съпоставяне на образните средства в двата езика;
 • да поддържа лек стил за четене;
 • да не се превежда дословно;
 • в случай на нужда да потърси помощ от лингвисти.

За да е добър един художествен превод, той следва да отразява целия комплекс от мисли, контекст, подтекстове, алюзии и чувства на автора, неговото естетическо виждане, атмосферата на книгата, хумора, настроението и т.н. Към този вид превод се поставят много високи изисквания за предаване стила на оригинала, запазване на всички възможни смислови нюанси и на самия „дух” на произведението.

превод на книги

Това е изключителна трудност за всеки специалист-преводач, тъй като изисква богати познания в историята и социо-културните характеристики на времето, в което е написано произведението, както и богат речников запас и на двата езика.

Видове художествен превод

 • Фолклор – народни приказки, песни, гатанки, предания
 • Художествени произведения – романи, новели, разкази, пиеси
 • Публицистични творби – есета, пътеписи, статии, резюмета.
 • Превод на текстове на песни и стихове.

Преводачите ни извършват преводи на повече от 15 езика. Подайте лесно и удобно вашата поръчка за художествен превод към Агенция за преводи WORDZ.biz чрез контактната ни форма или ни пишете на office@wordz.biz.