Художествен превод – специфики и трудности за преводача

Художествен превод – специфики и трудности за преводача Никой от нас не може да си представи живота без книги – вечер преди заспиване с хубав роман или обогатяване на знанията с образователни книги. Много рядко хората могат да четат произведенията в оригинал. Затова издателствата и авторите прибягват до техния превод....