Превод на счетоводни документи – част от неизбежните законови задължения на бизнеса

Превод на счетоводни документи – част от неизбежните законови задължения на бизнеса Счетоводството само по себе си винаги е било едно досадно задължение за бизнеса. Въпреки това всички мениджъри искат да знаят финансовото състояние на управляваното от тях дружество, а това няма как да стане без своевременното и коректното обработване...

Превод на съдебно решение – особености и изисквания

Превод на съдебно решение – особености и изисквания Съдебните решения са важен елемент както за физическите (частни) лица, така и за юридическите лица (бизнеса). Глобализацията на съвременния свят премахна много граници, но (за щастие) всяка нация има свой собствен официален език. В този смисъл използването на съдебно решение зад граница...