Въпроси и отговори относно превод на медицински документи

Въпроси и отговори относно превод на медицински документи Преводаческа агенция Wordz.biz извършва превод на медицински документи в областта на здравеопазването, фармацията, стоматологията и техническото оборудване и апаратура. От какъв език мога да поръчам превод на медицински документи? Можете да поръчате преводи на всички езици, които предлага агенцията. Обикновено медицински документи...

Технически превод на инструкции и ръководства за употреба

Технически превод на инструкции и ръководства за употреба В днешния глобален свят, където всеки търгува с всеки, внасят се или се изнасят различни видове изделия, продукти, техники и др., е много важно да се знае точната им експлоатация. За целта всеки производител изготвя необходимата документация. Когато внасяте чужда продукция, е...

Какво означава специализиран превод?

Какво означава специализиран превод? В практиката се е наложил терминът специализиран превод. Какво всъщност означава и каква е разликата с другите видове преводи?Специализиран превод е превод на текст, в който се използва специфична терминология от определена област – медицина, икономика, финанси, строителство, техника, машиностроене и т.н. Разлика между специализиран превод...

11 интересни примера с превод на английски идиоми

11 интересни примера с превод на английски идиоми Всеки един език има своите идиоми. Идиомите са изрази, които преведени буквално могат да шокират или са тотално безсмислени за нашето време, но всъщност имат различно значение. В английският език има хиляди идиоми. При превод на английски идиоми историята на израза може...