Превод на счетоводни документи – част от неизбежните законови задължения на бизнеса

Превод на счетоводни документи – част от неизбежните законови задължения на бизнеса Счетоводството само по себе си винаги е било едно досадно задължение за бизнеса. Въпреки това всички мениджъри искат да знаят финансовото състояние на управляваното от тях дружество, а това няма как да стане без своевременното и коректното обработване...

Превод на съдебно решение – особености и изисквания

Превод на съдебно решение – особености и изисквания Съдебните решения са важен елемент както за физическите (частни) лица, така и за юридическите лица (бизнеса). Глобализацията на съвременния свят премахна много граници, но (за щастие) всяка нация има свой собствен официален език. В този смисъл използването на съдебно решение зад граница...

Превод на договор – когато и запетайката има значение

Превод на договор – когато и запетайката има значение Договорът е един от най-често срещаните официални документи. Със сигурност всеки от нас е бил страна по договор, понякога дори и без да го осъзнава. Страни по договор са както юридически, така и физически лица. Кога се налага превод на договор...

Превод от български на руски език – кога ни е необходим и какво да имаме предвид

Превод от български на руски език – кога ни е необходим и какво да имаме предвид За поколението, учило преди 89та руският език беше задължителен в училище, затова и хората от тази възрастова група (все още) имат познания по руски език. Фактът, че имаме някакви познания по този език обаче...

Превод на гръцки език – защо и кога?

Превод на гръцки език – защо и кога? С всеки изминал ден светът става все по-глобален, границите избледняват и се губят във всяко едно естество. Хората пътуват все по-често и все по-безпрепятствено. Поне така стояха нещата до преди месец-два, надяваме се да се върнат към нормалното си положение много скоро....