Превод на счетоводни документи – част от неизбежните законови задължения на бизнеса

Превод на счетоводни документи – част от неизбежните законови задължения на бизнеса

Счетоводството само по себе си винаги е било едно досадно задължение за бизнеса. Въпреки това всички мениджъри искат да знаят финансовото състояние на управляваното от тях дружество, а това няма как да стане без своевременното и коректното обработване на всички счетоводни документи. Дотук с лиричните отклонения, да се върнем на темата. Търговските сътрудничества между дружества от различни държави водят до издаването на фирмени документи на чужд език, като тук неизбежно влизат и счетоводните документи. В тази статия ще научите какви могат да бъдат тези документи и какви са вашите задължения в тази връзка.

Превод на фактури и други счетоводни документи

превод на счетоводни документи

Според разпоредбите на член 3, алинея 2 от Закона за счетоводството „Счетоводните документи, които постъпват в предприятието на чужд език, се придружават с превод на български език на съдържанието на отразените в тях стопански операции“. С други думи – дори и да знаем перфектно съответния чужд език и да сме напълно наясно каква сделка сключваме, ние сме длъжни да подсигурим превод на български език на съответната фактура или друг счетоводен документ.

Може би някои дружества не изпълняват това изискване, но ето какво пък казва член 55 от ДОПК: „ (1) При поискване от орган по приходите субектът е длъжен да представи съставен на чужд език документ, придружен с точен превод на български език, извършен от заклет преводач. (2) В случаите, когато документът не е представен с точен превод в определения срок, органът по приходите може да извърши превод за сметка на субекта.“. Значи, ако ни проверят и не сме в състояние да представим точен превод на български език на съответния документ, органът по приходите (НАП) сам ще възложи този превод за наша сметка.

Можем спокойно да заключим, че би било добре да си превеждаме чуждоезичните счетоводни документи, за да си спестим нерви и главоболия при евентуална проверка от компетентните органи.

Превод на финансови отчети и данъчни декларации

Все повече чуждестранни физически и юридически лица стават (съ)учредители и съдружници в български дружества. В такъв случай причините за необходимост от превод на финансовите отчети и данъчните декларации на въпросното дружество може да са най-различни.

Най-често срещаните са: въпросният съдружник няма познания по български език и трябва да разбере все пак какво одобрява и подписва, както и да е наясно с моментното финансово състояние на фирмата. Казват, че информацията е злато, само трябва да знаеш как да я използваш. А това трудно може да стане, ако информацията е на език, който не разбираш.

Плюс това на базата на тази информация управлението на дружеството трябва да взема решения, които да определят бъдещето и успеха на бизнеса.

Особености при превод на счетоводни документи

Все повече чуждестранни физически и юридически лица стават (съ)учредители и съдружници в български дружества. В такъв случай причините за необходимост от превод на финансовите отчети и данъчните декларации на въпросното дружество може да са най-различни.

Най-често срещаните са: въпросният съдружник няма познания по български език и трябва да разбере все пак какво одобрява и подписва, както и да е наясно с моментното финансово състояние на фирмата. Казват, че информацията е злато, само трябва да знаеш как да я използваш. А това трудно може да стане, ако информацията е на език, който не разбираш.

Плюс това на базата на тази информация управлението на дружеството трябва да взема решения, които да определят бъдещето и успеха на бизнеса.

Превод (и легализация) на учредителен акт

Учредителният акт е първия и може би най-важният дружествен документ – с него се узаконява създаването на дружеството и той определя начина, по който то ще се управлява и развива. Тези факти неминуемо изискват изключително акуратен превод. Тук юридическата част е повече от цифрите. В зависимост от това пред коя институция ще представяте превода на учредителния акт, може да се наложи той да бъде легализиран.

Каква е процедурата за това:

  • За превод и легализация на български учредителен акт:

    • Изисква се нотариално заверен препис със заверка на подписите на учредителите

    • Така оформеният документ се внася в Министерството на правосъдието за заверка

    • Завереният се превежда и се внася за легализация в Консулски отдел на МнВР

  • За превод и легализация на учредителен акт, издаден в чужбина:

Не се колебайте да се свържете с нас за повече информация относно срокове и цени на цялата процедура.

Преводачески услуги за счетоводни кантори – улеснете вашата работа и тази на вашите клиенти

Агенция за преводи Wordz.biz осигурява превод на счетоводни документи както за крайни клиенти юридически лица, така и за счетоводни кантори. Улеснете вашата работа и придайте добавена стойност на предоставяните от вас услуги, като предложите на вашите клиенти комплексна услуга – счетоводно обслужване + превод на документи.

За персонална оферта, не се колебайте да се свържете с нас.